ზიგმუდ ფროიდი

ფსიქოლოგია

ზიგმუნდ ფროიდის ტესტი – ნუ დაიწყებ წაკითხვას ბოლოდან!

ტესტის ერთ-ერთი მთავარი პირობაა – დაწეროთ ის, რასაც გრძნობთ და რაც პირველ რიგში მოგივათ თავში. არაფერი მოხდება, თუკი სხვადასხვა შეკითხვაზე