უსაფრთხოება

1 -დან 3 წლამდებავშვი

არასდროს მისცეთ ბავშვს შესაძლებლობა მარტომ ითამაშოს ბუშტით!

ბუშტებით თამაში ბავშვის სიცოცხლისთვის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს.  მკვლევარებმა დეტალურად შეისწავლეს იმ ნივთების ფორმები, მოცულობა და სახეობები, რომლებიც ბავშვების დახრჩობას იწვევდა.