სკოლამდელი ასაკი

დედებს დააინტერესებთჯანმრთელობა

ჩვილებს შეუქმენით პირობა, რაც შეიძლება მეტი დრო გაატარონ იატაკზე

ყოველდღიური ფიზიკური აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვილების, ახლად ფეხადგმულებისა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ჯანსაღი ზრდისა და განვითარებისთვის. ჩვილები: ჩვილები ათამაშეთ მუცელზე