ფრჩხილების კვნეტა

დედებს დააინტერესებთფსიქოლოგია

ფრჩხილების კვნეტა – მავნე ჩვევა 

ბავშვებში ყველაზე გავრცელებული ჩვევებაა, თმის წვალება, კბილების კრაჭუნი და ფრჩხილების კვნეტა. ეს უკანასკნელი შეიძლება მოზრდილობაშიც გაგრძელდეს. ფრჩხილების კვნეტის მიზეზი შეიძლება