ლევან გიგინეიშვილი

მოზარდის ფსიქოლოგიაუფროსის ფსიქოლოგია

ლევან გიგინეიშვილი: ჭეშმარიტების შეცნობა იწყება დიდი მოგზაურობით

ფილოსოფოსი ლევან გიგინეიშვილი საგანმანათლებლო ცენტრ  ,, აზროვნების აკადემიაში” გამართულ შეხვედრაზე ცოდნის იერარქიაზე საუბრონს და აღნიშნავს, რომ ცოდნის იერარქია  რუსთაველის “ვეფხისტყაოსნიდან”