აქტივობა

0-დან 12 თვემდებავშვი

როდის სწავლობს ბავშვი გადაბრუნებას?

როდესაც ჩვილი შეძლებს თავის დამოუკიდებლად დაჭერას და მიყუდებით დაჯდომას, ის ეცდება გადაბრუნებას. როდის სწავლობენ გადაბრუნებას ბავშვები? თქვენი პატარა მუცლიდან ზურგზე

ვიდეო

დღე moms.ge-სთან ერთად – ვიდეო-აქტივობა მშობლებისთვის საბავშვო ბაღის აღმზრდელისგან!

საბავშვო ბაღის აღმზრდელმა შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, მას მერე რაც ბაღები დაიკეტა, გადაწყვიტა, ჩაწეროს მშობლებისთვის ვიდეო-აქტივობები, რომლებსაც თავად უტარებდა ბავშვებს და