პოზიცია (ზომა)ჩვენების %ფასი ლმთავარი გვერდიშიდა გვერდი
H1 (1140X200)1001200 სურათისურათი
H2 (1140x200)100900 სურათისურათი
H3 (1140x200)100800 სურათისურათი
B1 (1140x200)1001700 სურათი
საიტის / სტატიის
წინმსწრები (მობილურში 341 X 652)
502000