ბავშვის აღზრდის ცალკეული ასპექტები გაზომვას ნაკლებად ექვემდებარება. მაგრამ მისი სკოლაში სწავლის შედეგების შეფასება სავსებით შესაძლებელია. მშობლების უმეტესობა ეთანხმება იმ აზრს, რომ ბავშვის ფორმირებას საფუძვლიანი განათლება უდევს.

თითქმის ყველა მშობელი დარწმუნებულია, რომ მისი შვილის წარმატება ცხოვრებაში სწორად არჩეულ სკოლაზეა დამოკიდებული. სკოლაში უნდა იყოს სწავლების შესაბამისი დონე, ფაკულტეტური კურსების კარგი არჩევანი, კეთილგანწყობილი ატმოსფერო და უსაფრთხოება.

ჩიკაგოში სახელმწიფო სკოლებს შორის არჩევის უფლება დიდი ხანია არსებობს. ეს მაგალითი საინტერესოა არამარტო მონაცემების სიმრავლით, არამედ იმითაც, რომ თავისი მასშტაბით ჩიკაგოს სასკოლო სისტემა მხოლოდ ნიუ–იორკისა და ლოს–ანჯელესის სკოლების სისტემას ჩამოუვარდება და სხვადასხვა სპეციალობისა და სწავლების მეთოდების ფართო არჩვანის საშუალებებს იძლევა. შესაბამისად, მსურველების რაოდენობა ძალიან დიდია, და უმეტესობა ცდილობს, იმ სკოლაში გადავიდეს, რომელიც სახლთან ახლოსაა. ბუნებრივია, მშობლები ისეთ სკოლას ამოირჩევენ, რომელიც სწავლების მაღალი დონითა და ტესტების კარგი შედეგებით არის ცნობილი. შესაბამისად, ყველა მსურველის დაკმაყოფილება შეუძლებელი ხდება.

დიალოგი- ფსიქოთერაპიის სახლი

სასკოლო განათლება მოზარდისთვის უმნიშვნელოვანესია და მართლაც იმ საფუძველს უყრის მათ განათლებას, რაც მომავალში მათი წარმატების საწინდარი გახდება.