ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მეცნიერებმა გამოავლინეს, რომ მშობიარობისშემდგომი დეპრესიიდან გამოსვლას სიმღერა აჩქარებს. რაც უფრო ადრე დაამარცხებს ქალი მშობიარობისშემდგომ დეპესიას, მით ნაკლები ზიანი მიადგება მას და მის ბავშვს.

სტატისტიკის თანახმად, ყოველ მერვე ქალს მშობიარობისშემდგომი დეპრესია უფიქსირდება. ჩატარებული კვლევებით დადგენილია სიმღერის დადებითი ეფექტი ხანდაზმულ ადამიანებსა და დემენციით დაავადებულებში. მშობიარობისშემდგომ დეპრესიაზე სიმღერის დადებით გავლენაზე ექსპერტები პირველად ალაპარაკდნენ.

ექსპერიმენტის ფარგლებში ქალები სამ ჯგუფად დაჰყვეს. პირველს უტარდებოდა სიმღერის ჯგუფური მეცადინეობები, მეორე შემოქმედებითი თამაშის სესიაში მონაწილეობდა, ხოლო მესამე იყო საკონტროლო (ქალებს ჰქონდათ ოჯახის წევრების მხარდაჭერა, იღებდნენ ანტიდეპრესანტებს დამუშაობა მიდიოდა ცნობიერზე).

დიალოგი- ფსიქოთერაპიის სახლი

სიმღერის გაკვეთილებზე დედები სწავლობდნენ იავნანას და სხვადასხვა ქვეყნის სიმღერებს, ასევე ქმნიდნენ საკუთარ სიმღერებსაც.
პირველი ჯგუფიდან, ზომიერი და მძიმე დეპრესიის მქონე ქალების მდგომარეობა უფრო სწრაფად უმჯობესდებოდა სხვა ჯგუფის ქალებისგან განსხვავებით. 6 კვირის განმავლობაში, პირველ ჯგუფში დეპრესიის სიმწვავე 35% შემცირდა. თუმცა 10 კვირის შემდეგ ყველა ჯგუფი თავს უკეთ გრძნობდა.