საქართველოში გამოკითხულ კაცთა 83% ამბობს, რომ ჰომოსექსუალი შვილის ყოლა შერცხებოდა. იმავე პოზიციას ქალების 74% იზიარებს.

კვლევა „კაცები, ქალები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში: საზოგადოების აღქმა და დამოკიდებულება“ , რომელშიც 2408 რესპონდენტი მონაწილებდა, გაეროს ერთობლივმა პროგრამამ გამოაქვეყნა.