მომავალი დედების უმრავლესობას სურს, რაც შეიძლება სწრაფად გაიგოს საკუთარი შვილის სქესი.

გოგოა თუ ბიჭი თქვენი მომავალი შვილი? ამ კითხვაზე, პასუხის მისაღებად, ქვემოთ მოცემული ცხრილი დაგეხმარებათ.

ამბობენ, რომ ეს ჩინური კალენდარი უკვე 700 წელიწადია არსებობს. ამ კალენდარის ორიგინალი კი პეკინის სამეცნიერო ინსტიტუტშია დაცული.

დიალოგი- ფსიქოთერაპიის სახლი

ყველაფერი რაც ზუსტი გამოთვლებისთვის არის საჭირო, ეს განაყოფიერების ზუსტი თვის ცოდნაა.