საბავშვო ბაღის აღმზრდელმა შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, მას მერე რაც ბაღები დაიკეტა, გადაწყვიტა, ჩაწეროს მშობლებისთვის ვიდეო-აქტივობები, რომლებსაც თავად უტარებდა ბავშვებს და თვლის, რომ ასეთი მარტივი თამაშებით ვითარდება სკოლამდელი ასაკის ბავშვების უნარები.

იხილეთ წინა ვიდეო-აქტივობა

ჩაინიშნეთ ვიდეოები, მშობლებო, აუცილებლად გამოგადგებათ!

დიალოგი- ფსიქოთერაპიის სახლი