მასწავლებლები

მსგავსი სიახლეები

მასწავლებლები
2019 წლის მასწავლებლების კომპეტენციის დადასტურებაზე გამოყენებული ტესტები - ქართული, ისტორია, გეოგრაფია, სამოქალაქო განათლება, მუსიკა
მასწავლებლები
რამდენი ქულა უნდა დააგროვოს აპლიკანტმა, რომელიც არ არის პრაქტიკოსი მასწავლებელი, რომ საგნის გამოცდა წარმატებით დაძლეულად ჩაეთვალოს
მასწავლებლები
როდის დაიწყება მასწავლებელთა გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება
მასწავლებლები
ინფორმაცია იმ მასწავლებლებისთვის, რომელთაც გამოცდები უკვე ჩააბარეს ან მომავალში აპირებენ ჩაბარებას
მასწავლებლები
ტრენინგი „სწავლება ციფრული მოქალაქეობის შესახებ“ ჩატარდა
მასწავლებლები
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლების კომპეტენციის დადასტურებაზე გამოყენებული ტესტები - ქართული, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება
მასწავლებლები
„ვერავინ იტყვის, რომ იგი იდეალური პედაგოგია, ასეთი სრულყოფილება არ არსებობს“
მასწავლებლები
„გაიცანით პატარა ვაჟკაცი, რომელიც პედაგოგების გამოცდაზე გამოსულ დედიკოს მოთმინებით ელოდა მანქანაში“
მასწავლებლები
პროფესიული უნარების გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები - მასწავლებელთა გამოცდები 2019