მასწავლებლები

მსგავსი სიახლეები

მასწავლებლები
რატომ არის გათიშული და როდის ჩაირთვება მასწავლებელთა ვაკანსიების საიტი
მასწავლებლები
მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურებაზე გამოყენებული ტესტები - ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, უცხოური ენები, ქართული, როგორც მეორე ენა, ბიოლოგია
მასწავლებლები
მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურების პროცესი გრძელდება
მასწავლებლები
„საგაკვეთილო პროცესში, გამოცდებისათვის მოსამზადებელ დამატებით მეცადინეობებზე, სისტემატურად ვიყენებ თანამედროვე ტექნოლოგიებს“
მასწავლებლები
პრაქტიკოსი მასწავლებლებისათვის საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დასადასტურებელი ტესტის ქულები სქემით გათვალისწინებული პროცენტების მიხედვით
მასწავლებლები
მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურებაზე გამოყენებული ტესტები - მათემატიკა (VII-XII), ფიზიკა, ქიმია, ფიზიკური აღზრდა და სპორტი, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
მასწავლებლები
2019 წლის მასწავლებლების კომპეტენციის დადასტურებაზე გამოყენებული ტესტები - ქართული, ისტორია, გეოგრაფია, სამოქალაქო განათლება, მუსიკა
მასწავლებლები
რამდენი ქულა უნდა დააგროვოს აპლიკანტმა, რომელიც არ არის პრაქტიკოსი მასწავლებელი, რომ საგნის გამოცდა წარმატებით დაძლეულად ჩაეთვალოს
მასწავლებლები
როდის დაიწყება მასწავლებელთა გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება