აბიტურიენტები

მსგავსი სიახლეები

აბიტურიენტები
2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის უმაღლესი სასწავლებლების მიერ არჩეული დამატებითი საგამოცდო საგნების ჩამონათვალი
აბიტურიენტები
ჩარიცხულთა რანჟირებული სია ფაკულტეტებისა და არჩევითი საგნების მიხედვით
აბიტურიენტები
2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები ცნობილია
აბიტურიენტები
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ნაშრომების აპელაციის შედეგები ცნობილია
აბიტურიენტები
როდის გახდება ცნობილი ინფორმაცია აბიტურიენტთა ჩარიცხვების შესახებ
აბიტურიენტები
საგნები, რომელთა ჩაბარება აბიტურიენტებისთის სავალდებულო ხდება
აბიტურიენტები
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ახალი მოდელი ცნობილია
აბიტურიენტები
ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის შედეგები გამოქვეყნდა - ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2019
აბიტურიენტები
ზოგადი უნარების გამოცდის შედეგები გამოქვეყნდა - ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2019