დედებს დააინტერესებთ

დედებს დააინტერესებთჯანმრთელობა

საჭიროა თუ არა პაუზა მკვდრადშობადობასა და დაორსულებას შორის?

ახალი კვლევის თანახმად, მკვდრადშობადობის შემთხვევაში არ არსებობს იმის მიზეზი, რომ ქალმა დაორსულებისგან 1 წლით შეიკავოს თავი. მკვდრადშობადობა არის მდგომარეობა, როდესაც

1 17 18