საზოგადოების არცთუ მცირე ნაწილი მიიჩნევს, რომ დედისერთა ბავშვები უმეტეს შემთხვევაში ეგოისტები, წუნიები და ეგოცენტრულები არიან.

თუმცა, გერმანელმა მეცნიერებმა ჩაატარეს კვლევა, რომლის შედეგების თანახმად, “ნარცისიზმი” დედისერთობასთან არაა დაკავშირებული.

კვლევის ავტორები აცხადებენ, რომ დღემდე ჩატარებული კვლევების ნაწილი ნარცისიზმი დედისერთობას შორის კავშირს ადასტურებდა, ზოგი- უარყოფდა, ახალი კვლევა კი მათთან შედარებით უფრო მასშტაბურია და გათვალისწინებულია სხვა ისეთი ფაქტორებით, როგორიცაა მაგალითად: სქესი, სოციო-ეკონომიკური სტატუსი და ა.შ.

დიალოგი- ფსიქოთერაპიის სახლი

„ახლა მეტად დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დედისერთა ბავშვები იმ ბავშვებზე „ნარცისები“ არ არიან, რომლებსაც დედმამიშვილი ან დედმამიშვილები ჰყავთ.

მკვლევარებმა 1 810 ადამიანის პასუხი გააანალიზეს, რომელთაგან 233 დედისერთა ბავშვები იყვნენ, 1 577-ს კი დედმამიშვილი/ან დედმამიშვილები ჰყავდათ.

აღმოჩნდა, რომ „ნარცისისზმის“ დონეს განსაზღვრავს, კვლევაში მონაწილე ადამიანების მშობლების სოციო-ეკონომიკური სტატუსი, სქესი, საცხოვრებელი ადგილი (სოფელი თუ ქალაქი) და მიგრაციული ფაქტორი და არა ის, ჰყავთ თუ არა მათ დედმამიშვილი.

კვლევის ფარგლებში „ნარცისიზმის“ განსასაზღვრად პიროვნების ორი თვისება გამოიკვლიეს: თვით-თაყვანისცემა და სხვებთან მეტოქეობა.

კვლევების შედეგები სამეცნიერო ჟურნალ Social Psychological and Personality Science-ში გამოქვეყნდა.

მეცნიერები საკითხის უკეთ შესასწავლად დამატებითი კვლევების ჩატარებას გეგმავენ.

წყარო : sciencealert.com