ბავშვის წონას მშობელმა ჯერ კიდევ მუცლად ყოფნის პერიოდიდან უნდა მიაქციოს ყურადღება, რადგან წონა ეს არის ერთგვარი მაჩვენებელი იმისა, თუ რამდენად სწორად ვითარდება პატარა.

დაბადების შემდეგ ეს საკითხი აქტუალობას არ კარგავს, თუმცა მშობლები ხშირად შეცდომას უშვებენ და იწყებენ ბავშვისთვის ზედმეტი  საკვების მიცემას.

არსებობს ყველა ასაკისა და წონის შესაბამისი საკვების ნორმა, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს მშობელმა რომ არ მოხდეს მატება ან პირიქით – ჩამორჩენა. ორივე შემთხვევა შესაძლოა პრობლემის არსებობაზე მიუთითებდეს. სკოლამდელი ასაკის და დაწყებითი სასკოლო ასაკის ბავშვებში წონის პრობლემები გამოწვეულია აღმზრდლების მხრიდან არასწორი კვებითი ტრადიციების გამოყენებით, მაგალითად, ხშირად უფროსები მაშინაც აძალებენ ჭამას როცა ბავშვს არ უნდა. ეს ძალიან დიდი შეცდომა.

დიალოგი- ფსიქოთერაპიის სახლი

ასევე შეცდომაა ცუდ ხასიათზე მყოფი ბავშვის ტკბილეულით წახალისება.

მოზარდობის ასაკიდან ბავშვებს მეტად შეუძლიათ შეწინააღმდეგება, მაგრამ მათ სამწუხაროდ, უკვე არასწორი კვებითი ჩვევები ადრეული ასაკიდან ჩამოუყალიბდათ.

ნებისმიერ ასაკში წონის ნორმაზე მეტად მატება ან კლება შესაძლოა, მიუთოთებდეს ფიზიოლოგიურ ან ფსიქოლოგიურ პრობლემაზე და მას აუციელბად სჭირსება შესაბამისი ყურადღების დათმობა.

საუკეთესოა, თუკი მიმართავთ სპეციალისტს!