ერთი შეხედვით, ამ სურათზე ერთი ჩვეულებრივი სახლია წარმოდგენილი.
თუმცა ყურადღებით დაკვირვების შემდეგ შეამჩნევთ, რომ ამ სახლში ბევრი უცნაურობა და შეუსაბამობაა.
სულ 17 უცნაურობაა.

ერთ წუთში რამდენი უცნაურობის პოვნას შეძლებთ?

პასუხები:

დიალოგი- ფსიქოთერაპიის სახლი

სწორი პასუხები:

1. დრო 14:04, მაგრამ ფანჯარაში ჩანს რომ ღამეა.

2. თარიღი 31 აპრილია, აპრილში კი 30 დღეა.

3. ნათურასთან სურათი გადაბრუნებულია.

4. სავარძლის ქვედა ნაწილში სამი თვალი ღიმილით.

5. ზედა თაროზე ჩაიდანი დუღს.

6. ჩაიდნის უკან უცნაური არსება იმალება.

7. თაროზე წიგნები არაბული ციფრებითაა დანომრილი, მე-5 წიგნის გარდა, რომელიც რომაული ციფრით არის აღნიშნული.

8. სახლში ტემპერატურა -11 გრადუსი ცელსიუსია, მაგრამ ბინის მფლობელი და ძაღლი თავს კომფორტულად გრძნობს.9. წითელი ყუთიდან საცეცები გადმოდის.

10. ფანჯარაში მთვარის ნაცვლად დედამიწა ჩანს.

11. აპრილის ბოლოს ფანჯარაზე ყინულის ლოლუებია.

12. ადამიანი გადაბრუნებულ წიგნს კითხულობს.

13. ადამიანს სხვადასხვა ფეხსაცმელი აცვია.

14. კარიდან საცეცი გამოშვერილია.

15. ძაღლი ადამიანის კვალს ტოვებს.

16. ბუშტზე ძაფის ნაცვლად გველია გამობმული.

17. კარის ანჯამები არასწორ მხარესაა.