მასწავლებლები

მსგავსი სიახლეები

მასწავლებლები
გარე დაკვირვების ​გავლის მსურველ პირთათვის რეგისტრაცია გამოცხადდა
მასწავლებლები
შემოდგომის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები სრულად
მასწავლებლები
ქართული ენა და ლიტერატურა (VII - XII), მუსიკა, ისტორია, სამოქალაქო განათლება, უცხოური ენები - იხილეთ ტესტები
მასწავლებლები
ბიოლოგიისა და გეოგრაფიის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები
მასწავლებლები
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლების გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები
მასწავლებლები
მასწავლებლებისთვის კონკურსი გამოცხადდა
მასწავლებლები
კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც შეფასდება მასწავლებელთა ტესტები
მასწავლებლები
დამხმარე სახელმძღვანელო ბუნებისმეტყველების პედაგოგებისათვის
მასწავლებლები
როდის გამოქვეყნდება დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლების გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები